جمشید مشایخی، سینمای افغانستان و باقی قضایا

هرگونه تشابه اسامی و وقایع ازقصد است.

فرض کنید برادران محترم ما در کشور دوست و همسایه افغانستان قصد کنند که برای “آشنایی با تجارب”،”انتقال تجربه به متخصصان بومی” و “ایجاد گفتگوی دوسویه” میان سینماگران آن کشور و دست اندرکاران سینمای ایرانی اسلامی ما از آقای جمشید مشایخی دعوت کنند که برود تا کابل و برای ان ها سخنرانی کند. 3 نفر دیگر از آدم های کاردرست ما را هم دعوت کنند و کنارش یک بنده خدایی به نام مثلا مظفرعبدالشریف هم که دعوت کننده است کنار این ها سخنرانی کند. بعد تصور کنید خلق الله کتاب تاریخ سینما را در کابل نمی خرند که 20  افغانی گران است. حالا باید بیایند 500 افغانی بدهندکه بروند محضر اساتید ایرانی تلمذ کنند.

حالا:

اول اینکه باباجان با 500 افغانی که می شود بلیط یک نفر می شود یک کنفرانس آنلاین راه انداخت . تازه هرهفته هم می شود تکرار کرد برنامه را. نه اینکه سالی یک بار همایش بین المللی سینمای معاصر افغانستان راه بیندازند. ما که از برای خودمان هم جمشید مشایخی داریم هم پول داریم…برای خودتان می گوییم به این سوی چراغ.

دوم اینکه تمام کتاب های و فیلم های خود جمشید مشایخی که هیچ، تمام کتاب ها و فیلم هایی که از او نام برده شده را هم بخرید والله نمی شود 500 افغانی. ایا دادن این پولی که با کنده کاری درآورده اید برای دو روز سخنرانی کار خوبی است؟

سوم اینکه سینمای افغانستان خراب است درست… سینماگرانش هم ذله شده اند درست… دلیل نمی شود که گوزن های بلخ را به شقایق های ولسوالی هرات ربط بدهیم که! اقای مشایخی اصلا بیست.. اصلا دیگر سینمای جهان مثل او را نخواهد دید مثلا.. دلیل نمی شود چهارتا دانشجوی سینما و تیاتر ساده دل را تیغ بزنید که. اگر با سالی دوروز سخنرانی، گفتگوی سینمای افغانستان با جهان دوطرفه می شد که دانشگاه های کشورهای دیگر سالی دو روز، بهتر از مشایخی را دعوت می کردند اتوبان چهاربانده گفتگو راه می انداختند. به خاطر دپرشن پس از سوء استفاده جنسی گورخرهای بیابان هایشان نیست که می روند پولشان را برای توسعه کتابخانه ها و آموزش آنلاین صرف  میکنند که.

چهارم هم خدمت اون دسته برادران و خواهران افغانی که از الان دلشان برای گواهی شرکت در همایش جمشید مشایخی غنج می زند عرض می کنم که هیچ راه مودبانه تری برای تشریح وضع موجود نیافتم جزاینکه تا ابله درجهان هست مفلس درنمی ماند. شما فرض کن که بنده خودم هم ابله که وقت گذاشتم این سطور را نوشتم ولی شما چیز دیگری!

ارزیابی نوشته

One thought on “

جمشید مشایخی، سینمای افغانستان و باقی قضایا

  1. سوم اینکه سینمای افغانستان خراب است درست… سینماگرانش هم ذله شده اند درست… دلیل نمی شود که گوزن های بلخ را به شقایق های ولسوالی هرات ربط بدهیم که!
    این قسمت رو موافقم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *